نوشته شده توسط : ح.قربانپور

 

روز هفته
Day
مبدا
From
مقصد
Departure
ساعت پرواز
Time
شماره پرواز
Flight No.
شرکت هواپیمایی
Air Line
نوع هواپیما
Type
ظرفیت (نفر)
Passenger
آرم شرکت
Logo
شنبه
Saturday
23 بهمن 89
کرمانشاه
Kermanshah
تهران
Tehran
07:20
3801
Aseman
Fokker 100
100
تهران
Tehran
07:45
283
Iran Air
Fokker 100
100
تهران
Tehran
11:45
958
Iran Air
Tupolev 154
180
تهران
Tehran
17:00
1382
Aseman
Fokker 100
100
تهران
Tehran
18:45
287
Iran Air
Fokker 100
100
مشهد
Mashhad
22:15
1059
Mahan
BAE
82
یکشنبه
Sunday
24 بهمن 89
کرمانشاه
Kermanshah
تهران
Tehran
05:45
1061
Mahan
BAE
82
تهران
Tehran
07:45
283
Iran Air
Fokker 100
100
تهران
Tehran
12:55
285
Iran Air
Fokker 100
100
عسلویه
Asalouyeh
17:20
3803
Aseman
Fokker 100
100
تهران
Tehran
18:45
287
Iran Air
Fokker 100
100
بندرعباس
Bandar Abbas
22:15
1059
Mahan
BAE
82
تهران
Tehran
22:10
880
Aseman
Fokker 100
100
شیراز
Shiraz
23:55
884
Aseman
Fokker 100
100
دوشنبه
Monday
25 بهمن 89
کرمانشاه
Kermanshah
تهران
Tehran
05:45
074
Mahan
BAE
82
تهران
Tehran
07:20
3801
Aseman
Fokker 100
100
تهران
Tehran
07:45
283
Iran Air
Fokker 100
100
مشهد
Mashhad
13:30
908
Iran Air Tour
Tupolev 154
180
|
امتیاز مطلب : 123
|
تعداد امتیازدهندگان : 31
|
مجموع امتیاز : 31
تاریخ انتشار : جمعه 22 بهمن 1389 | نظرات ()
نوشته شده توسط : ح.قربانپور

 

 
شنبه
Saturday
23 بهمن 89
یکشنبه
Sunday
24 بهمن 89
دوشنبه
Monday
25 بهمن 899
سه شنبه
Tuesday
26 بهمن 89
چهارشنبه
Wednesday
27 بهمن 89
پنج شنبه
Thursday
28 بهمن 89
جمعه
Friday
29 بهمن 89
تهران
Tehran
07:20
05:45
05:45
05:45
05:45
05:45
01:15
07:45
07:45
07:20
12:55
07:45
07:45
12:45
11:45
12:55
07:45
18:45
13:30
12:45
14:00
17:00
18:45
18:45
21:40
17:30
18:45
16:25
18:45
22:10
22:00
 
18:45
 
 
 
 
 
 
21:45
 
 
مشهد
Mashhad
22:15
 
13:30
22:15
17:30
 
08:15
بندرعباس
Bandar Abbas
 
22:15
 
 
22:15
 
 
اصفهان
Isfahan
 
 
22:30
 
 
 
 
شیراز
Shiraz
 
23:55
 
 
 
 
 
کرمان
Kerman
 
 
 
 
 
 
 
عسلویه
Asalouyeh
 
17:20
 
 
 
 
 
ساری
Sari
 
 
 
 
 
 
22:30
دبی
Dubai
 
 
15:45
 
 
19:00
 
دمشق
Demashgh
 
 
 
10:30
 
 
 


:: بازدید از این مطلب : 643
|
امتیاز مطلب : 60
|
تعداد امتیازدهندگان : 16
|
مجموع امتیاز : 16
تاریخ انتشار : جمعه 22 بهمن 1389 | نظرات ()

صفحه قبل 1 صفحه بعد